Over mij

"Ik ben er om anderen verder te brengen"

Mijn naam is Harriëtte Burgmans. Ik ben breed georiënteerd en heb veel ervaring met het analyseren van opbrengsten, het opzetten van zorgstructuren, handelingsgericht werken en het voeren van oplossingsgerichte gesprekken. Ook de items ontwerpend- en onderzoekend leren, hoogbegaafdheid, plusklassen en dyslexie behoren tot mijn expertise. In het samenwerken ben ik transparant, denk ik in kansen en durf kritisch te zijn. Ik ben analytisch, een verbinder en heb van nature een helikopterview. Ik breng vaardigheden en tools over, zodat de ander het daarna zelf kan.

Zelf ben ik gestart als leerkracht basisonderwijs met daarnaast veel nevenactiviteiten, zoals bouwcoördinator en MT-lid. Na mijn opleiding Master SEN -intern begeleider- heb ik 14 jaar als IB’er gewerkt, waarbij ik ook gebruik maakte van school-video-interactiebegeleiding. Vanuit mijn rol als begeleider bovenschoolse plusklas ben ik doorgegroeid naar ondersteuner passend onderwijs binnen het samenwerkingsverband De Meierij. Hierin begeleid ik begaafde kinderen met bijkomende problematiek en ondersteun ik scholen met hun vragen.