Wat is Perspectief?

Als je je perspectief verandert, verandert ook je zicht. Dan kun je een andere koers uitzetten, bijsturen of nuances aanbrengen. Ik vind het belangrijk dat iedereen, in zijn eigen rol, gezien en gehoord wordt. Dat er geluisterd wordt en je samen kunt optrekken in verbinding en afstemming. Ik stuur aan op autonomie, ontwikkeling en groei zodat eenieder zich competent voelt.
Ik richt me op de school als organisatie, wanneer het gaat over onderwijsvernieuwing, of kwaliteitsverbetering. Bijvoorbeeld als coach voor de leerkracht, het begeleiden en professionaliseren van de IB’er of als sparringpartner voor de directie.

"Alles wat je aandacht geeft, groeit" - Aristoteles (384 v.C. – 322 v.C.)

Wanneer kan Perspectief iets voor jou betekenen?

• Je hebt iemand nodig die van buitenaf meekijkt in de organisatie
• Je wilt veranderingen aanbrengen in de organisatie of de kwaliteit verbeteren
• Je wilt de schoolteams professionaliseren, bijvoorbeeld door het aanleren van effectief leerkrachtgedrag en het gebruiken van toetsgegevens voor het samenstellen van een passend onderwijsaanbod
• Je IB’er wil versterkt worden in zijn of haar rol en groeien in het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap of professionele identiteit